Adem is het verlengde van het lichaam, klank het verlengde van de adem, en spreken/zingen het verlengde van klank

Paul Dekker

Stem en spraak

Het is voor de acteur in opleiding heel belangrijk om stem – en spraaklessen te volgen. Deze lessen vormen de basis van de techniek die een acteur nodig heeft om op het toneel goed verstaanbaar te zijn. Door de lessen wordt de acteur zich bewust van zijn lijf als klankkast, van zijn houding, van zijn ademtechniek als basis voor goed en gezond stemgebruik. Adem is de motor van de stem!

Afbeelding voor Stem en spraak

Daarnaast is het voor de acteur heel belangrijk om goed te articuleren. Effectief gebruik van lippen, tong en kaak zijn hier van vitaal belang. Een correcte uitspraak van de klinkers en medeklinkers is noodzakelijk. Grote accentinvloeden worden weggewerkt, of juist opgeroepen en getraind als ‘impediment’. De acteur beheerst het technische stem- en spraakpalet volledig. Door de stem – en spraakcoaching leert hij met plezier te spelen met deze technieken. Dit wordt een tweede natuur, een automatisme door regelmatig te oefenen.

In het eerste jaar is er een groepsgewijze introductieles stem en spraak.

In het derde jaar krijgt de student om de twee weken les en begeleiding in het stem - en spraakvak. Er wordt in dat jaar gewerkt met de ‘Klassiekers’. Shakespeare, Victoriaans theater, Molière en de Griekse tragedies. Met Sonnetten, redevoeringen, monologen en scene-materiaal. De student leert zijn individuele aandachtspunten te integreren in het spelmateriaal.

Daarnaast kan de student gedurende de gehele opleiding individuele afspraken met de stem – en spraakcoach. Om zodoende zijn techniek te versterken en stem – en/of spraakproblemen aan te pakken.

Docent: Rogier Kappen